Ul li a boksene har fået en css egenskab: Transition. Google jer frem!

Content

link href="" rel=""

div id="wrapper" uden om det hele.

Husk, at hvis man giver 3 div'er samme class="" så kan man nemt give dem samme egenskaber

About

Højden i boksene her i midten er 600px

Contact